കേരളത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി വീണ്ടും കരിമ്പനി

Fri,Nov 30,2018


മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി വീണ്ടും കരിമ്പനി പടരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം മലപ്പുറം കരുളായിയിലാണ് ഒരാള്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടത്.
രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനിടെ മൂന്നാമത്തെയാള്‍ക്കാണ് ഈ രോഗം പിടിപെടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞദിവസം മലപ്പുറം കരുളായിയിലാണ് ഒരാള്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടത്. രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനിടെ മൂന്നാമത്തെയാള്‍ക്കാണ് ഈ രോഗം പിടിപെടുന്നത്.
കരിമ്പനി പിടിപെട്ടയാളെ കടിക്കുന്ന മണലീച്ചകള്‍ വഴി പകരും. ആദ്യം തൊലിപ്പുറത്ത് വ്രണമുണ്ടാകും.
പിന്നീട് പനിയായി മാറും. ഗുരുതരമായാല്‍ ചുവന്ന രക്താണുക്കള്‍ കുറയും. കരളിനെയും ബാധിക്കും. ഭാരം കുറയുക, പ്ലീഹവീക്കം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും സാധ്യത.

Write A Comment

 
Reload Image
Add code here