• ഇനി കളര്‍ എക്‌സറേയും!

    വെല്ലിങ്ടണ്‍: ലോകത്തെ ആദ്യ കളര്‍, 3-ഡി എക്‌സറേ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കയാണ് ന്യൂസി!......

<
 
1
 
2
 
3
 
>
>>