• കാനഡയില്‍ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം

    കാനഡയില്‍ 400,000 ത്തോളം തസ്തികകള്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയില്‍ 25ന് ഒന്ന് എന്ന തോതില്‍ തൊഴില്‍ തസ്തികകള്‍ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്. കനേഡിയന്‍ സമ്പദ്ഘടനയി......

1
 
2
 
3
 
>
>>