• മതബോധന വാര്‍ഷികാഘോഷം നടത്തി

    സേക്രട്ട്ഹാര്‍ട്ട് ലാറ്റിന്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഓന്നാം മതബോധന വാര്‍ഷികം 2018 മേയ് 27-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം സെന്റ് ബെര്‍ണാര്‍ഡ് പാരിഷ് ഹാളില്‍ വെച്ച് നടത്തി. വചനാധിഷ്ഠി&#......

<
 
1
 
2
 
3
 
>
>>