• ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്തു

    ഡാളസ് : ഡാളസ് ശാലോം സഭയുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവല്ല വൈ.എം.സി.എ ഹാളില്‍ സംസ്ഥാന പി.വൈ. പി. എ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ അര്‍ഹതപ്പെട്ട ഇരുപത് കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഇര......

1
 
2
 
3
 
>
>>