ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെ പരാമസില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് രണ്ടു വയസുള്ള കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാനും, വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുവാനുമായി ബേബി സിറ്റിംഗിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 551 217 9344.