തലയോലപ്പറമ്പിനടുത്ത് രണ്ടേക്കര്‍ ഫാം ഹൗസ് വില്‍പനയ്ക്ക്

കൊച്ചിയില്‍ നിന്നും ഒരു മണിക്കൂര്‍ ദൂരത്ത് തലയോലപ്പറമ്പിനടുത്ത്, ഹോം സ്റ്റേ ആരംഭിക്കുവാന്‍ പറ്റിയ രണ്ടേക്കര്‍ ഫാം ഹൗസ് പാര്‍ട്ട്ണര്‍ഷിപ്പില്‍ നടത്തുവാനോ, വിലയ്ക്കു വാങ്ങുവാനോ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക: 973 303 8633, 862 704 9532 or 123jjc456@gmail.com