വീട്ടു ജോലിയില്‍ സഹായിക്കാന്‍ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഷിക്കാഗോ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് സബര്‍ബായ ഗ്ലെന്‍വ്യൂവില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫുള്‍/പാര്‍ട്ട് ടൈം ആയി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആകര്‍ഷകമായ ശമ്പളം നല്‍കുന്നതായിരിക്കും. j ബന്ധപ്പെടുക: 847 924 4628.