ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

പെന്‍സില്‍വാനിയയിലെ മാല്‍വെം (ഫിലഡല്‍ഫിയയില്‍ നിന്നും 40 മൈല്‍) സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ബേബി സിറ്റിംഗിനും വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുവാനുമായി ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 949 309 8600.