കെയര്‍ ടേക്കറെ ആവശ്യമുണ്ട്

ടെക്‌സാസിലെ ഓസ്റ്റിനില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് അമ്മച്ചിയെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 516 503 2897, 973 960 3350.