ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ലോംഗ് ഐലന്‍ഡില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ തമാസിച്ച് സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന കുട്ടികളെ നോക്കുവാനും, വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുന്നതിനും ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 516 967 0670.