ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഷിക്കാഗോ സബര്‍ബായ വീലിംഗ് സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ മൂന്നു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 312 852 2290.