ബേബി സിറ്റിംഗിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്

ടെന്നസിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ഒന്നര വയസായ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നതിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ വിളിക്കുക: 615 315 1289.