ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഡി സി ക്കടുത്ത് നോര്‍ത്തേണ്‍ വിര്‍ജീനിയിയയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ബേബി സിറ്റിംഗിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 703 459 4002.