ബേബിസിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V20 NY 6-9 PM)

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ ന്യൂറോഷല്‍ സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന  മലയാളി   കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് മൂന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (914) 770 6878

Other Classifieds