ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V20 NY 36-39 PM)

പെന്‍സില്‍വാനിയ സ്റ്റേറ്റില്‍ പിറ്റ്‌സ്ബര്‍ഗ് സിറ്റിയുടെ സബര്‍ബില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു 2 വയസ്സുള്ള സ്‌കൂളില്‍ പോകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാനും, വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കാനുമായി വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക:(240) 381-4185 or (302) 857-9250

Other Classifieds