ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്  (V21 NY15-22PM)

ന്യുയോര്‍ക്ക് സിറ്റിക്കടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു കുട്ടികളെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രത്യേക ബെഡ് റൂമും ബാത്ത്‌റൂമും നല്‍കുന്നതായിരിക്കും. ബന്ധപ്പെടുക: (203) 298-8096 or (203) 428-7806