ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V21 CH29-32PM)

കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ San Jose സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു 9 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (650) 730-0321 or (408) 425-2548