വീട്ടുജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് (V21 TX46-49SJ)

ഫ്‌ളോറിഡയില്‍ Orlandoyil താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. Contatc: 786-657-8034 (Paul Augustine) 305-776-1892