ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (V19 CH 52-53 V20 CH 1-2 PM) 

Tennessee സ്റ്റേറ്റില്‍  Nashville സിറ്റിയില്‍ നിന്നും 60 മൈല്‍ അകലെ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ, അല്ലാതെയോ ഒരു വയസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക:  (716) 400-7628 or ( 931) 446-7103

Other Classifieds