നാനിയെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഷിക്കാഗോ നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് സബര്‍ബായ ഗ്ലെന്‍വ്യൂ സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ കേരളീയ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫുള്‍/ പാര്‍ട്ട് ടൈം ആയി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആകര്‍ഷകമായ ശമ്പളം നല്‍കുന്നതാണ്. ബന്ധപ്പെടുക: 847 927 4628.Other Classifieds