വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഹൈന്ദവ യുവതി, 33 വയസ്, 5.1'ഉയരം, അമേരിക്കയില്‍ 9 വര്‍ഷം, R N License, ഇരുനിറം, അവിട്ടം. ജാതി, സാമ്പത്തികം പ്രശ്‌നമല്ല. Citizens and Green card holders only.
Contact- [email protected], 215 880 3341.