ഫെഡറൽ മിനിമം വേജ് 15 ഡോളർ ; ബിൽ പ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി 

വാഷിംഗ്‌ടൺ:അമേരിക്കയിൽ കുറഞ്ഞ വേതനം മണിക്കൂറിൽ 15 ഡോളറാക്കി ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ബിൽ പ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി.ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി കൊണ്ടു വന്ന ബില്ലിന് അനുകൂലമായി 231 പേർ വോട്ടു ചെയ്‌തപ്പോൾ 199 പേർ എതിർത്തു. പത്തു വർഷത്തിനു ശേഷമാണു ഫെഡറൽ മിനിമം വേജ് വർധിപ്പിക്കുന്ന..

Sanghamam News Portal

Sanghamam News Portal

USA

CANADA

INDIA

KERALA

WORLD