എസ്ബിഐ സ്ഥിര നിക്ഷേപ പലിശ വീണ്ടും കുറച്ചു


NOVEMBER 8, 2019, 4:46 PM IST

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ എസ്ബിഐ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ കുറച്ചു. പുതിയ നിരക്കുകള്‍ നവംബര്‍ 10 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍വരും. ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ റിപ്പോ നിരക്ക് 135 ബേസിസ് പോയന്റ് കുറച്ചതിനെതുടര്‍ന്ന് മറ്റു ബാങ്കുകളും നിക്ഷേപ പലിശ ഇടക്കിടെ കുറവുവരുത്തിയിരുന്നു. ഒരുവര്‍ഷത്തിനും രണ്ടുവര്‍ഷത്തിനുമിടയില്‍ കാലാവധിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശ നിരക്കില്‍ ഇത്തവണ 15 ബേസിസ് പോയന്റാണ് കുറവുവരുത്തിയത്. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്ക് അരശതമാനംവരെ അധിക പലിശ ലഭിക്കും.

രണ്ടു കോടി രൂപയ്ക്കുമുകളിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള പലിശയും കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 30 മുതല്‍ 75 ബേസിസ് പോയന്റുവരെയാണ് കുറവുവരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 

വായ്പാ പലിശയും ഇതോടൊപ്പം കുറച്ചു. മാര്‍ജിനല്‍ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെന്റിങ് റേറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പലിശ നിരക്കില്‍ 5 ബേസിസ് പോയന്റിന്റെ കുറവാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ ഒരുവര്‍ഷ കാലാവധിയുള്ള എംസിഎല്‍ആര്‍ നിരക്ക് 8.05 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 8 ശതമാനമാകും. നവംബര്‍ 10 മുതലാണ് ഈ നിരക്കും പ്രാബല്യത്തില്‍വരിക.

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ ഇത് ഏഴാംതവണയാണ് ബാങ്ക് എംസിഎല്‍ആര്‍ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത്. 

Other News