ലൈംഗിക പീഡനത്തിനെതിരെ പുരുഷനും പരാതിപ്പെടാം,യുഎഇയിൽ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് വൻപിന്തുണ


DECEMBER 8, 2019, 9:43 PM IST

ദുബൈ:സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കി യു എ ഇയിൽ പീഡന നിയമത്തിൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതിക്ക് വൻപിന്തുണ. ലൈംഗിക പീഡനത്തിനെതിരെ പുരുഷനും ഇനി പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെടാം എന്നതാണ് നിയമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.

നിലവിൽ ലൈംഗിക പീഡന കേസുകളിൽ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് ഇരകളെന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് യു എ ഇയിൽ മാറ്റം വരുന്നത്. പുരുഷനും ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ ഇരയാകാമെന്നും ഇവർക്ക് നീതി തേടാമെന്നും പുതിയ നിയമ ഭേദഗതി നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. നിയമലംഘകർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയാണു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്.

നിലവിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരുവർഷത്തിൽ കുറയാത്ത തടവോ 10,000 ദിർഹം പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കും.നേരത്തെ പൊതുസ്ഥലത്തു നടക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു പീഡനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലായിനം ലൈംഗിക പീ‍ഡനങ്ങൾക്കെതിരെയും നിയമനടപടി ഉണ്ടാകും. ആംഗ്യം കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ സ്പർശനം കൊണ്ടോ സ്നേഹം നടിച്ചോ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണ്.

നിയമ ലംഘകർ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആരുമാകട്ടെ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. സംഘടിത സ്വഭാവത്തിലുള്ള ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരട്ടി ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുക. പ്രതികൾക്ക് രണ്ടുവർഷം തടവോ 50,000 ദിർഹം പിഴയോ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കും.

Other News