ഇന്ധനവില കൂടും


JULY 5, 2019, 1:17 PM IST

പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില കൂടും. ഒരു രൂപ അധിക സെസ് ഈടാക്കും. റോഡ് സെസും അധിക സെസുമാണ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്സ്വര്‍ണത്തിനും രത്‌നത്തിനും കസ്റ്റംസ് തീരുവ പത്തില്‍നിന്ന് 12.5 ശതമാനമാക്കുംപ്രത്യക്ഷ നികുതി വരുമാനത്തില്‍ 78 ശതമാനം വര്‍ധന: ധനമന്ത്രി

Other News