മഴക്കെടുതി: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉന്നതതല യോഗം ആരംഭിച്ചു


AUGUST 9, 2019, 11:09 AM IST

മഴക്കെടുതികള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉന്നത തലയോഗം ആരംഭിച്ചു.

Other News