പ്രത്യേക അടയാളങ്ങളുമായി ക്യാമ്പുകളില്‍ സഹായമെത്തിക്കുന്ന രീതി അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി


AUGUST 11, 2019, 5:37 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ദുരിതാശ്വാസത്തിന് രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രവണതയെ എതിര്‍ത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി.

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ പ്രത്യേക ചിഹ്നങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമായി സഹായമെത്തിക്കുന്ന രീതി ഒരു തരത്തിലും അനുവദിക്കില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ക്യാമ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് സഹായം കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ക്യാമ്പിനകത്തു കയറി ആരും സഹായം എത്തിക്കേണ്ടതില്ല. പ്രത്യേക ചുമതലയില്ലാത്ത ആരും ക്യാമ്പിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും അനുവദിക്കില്ല.ഓരോ ജില്ലയില്‍ നിന്നും സഹായങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍, അതാത് ജില്ലകളിലെ കളക്ടിംഗ് സെന്ററുകളില്‍ എത്തിച്ചാല്‍ മതി. അത് ശേഖരിച്ച് മറ്റു ജില്ലകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നടപടി ചുമതലപ്പെട്ടവര്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നതാണ്.

ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുവേണ്ട ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ തന്നെ സഹായിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ നല്‍കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാവണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനാവൂ.ഓരോ ക്യാമ്പിലും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി. അതല്ലാതെ അനാവശ്യമായ സാധനങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനമാകും. അക്കാര്യത്തില്‍ ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ക്കാണ് ചുമതല. സാധനങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നവര്‍ കലക്ടര്‍മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതു ചെയ്യേണ്ടത്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പൊലീസിനാണ്.

ക്യാമ്പിന്റെ ചുമതല റവന്യൂ വകുപ്പിനും, അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരണം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.