പാലോട് ബസ് അപകടം: 12 പേരെ മെഡി.കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു


AUGUST 9, 2019, 1:10 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പാലോട് ബസ് അപകടത്തിൽ ഇതുവരെ 12 പേരെ മെഡി.കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.  ഒരാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു.

സീന (42) പാലോട് , സുധ (53) നെടുമങ്ങാട്, വിമലൻ (47) പാലോട്, ഷാജി (35) മടത്തറ, ഷാജഹാൻ (42) കലയപുരം, രജിൻ (23) കൊല്ലായിൽ, റീന (19) വലിയ വയൽ, മനു (17) പാലോട്, വിജയകുമാരി (47) വട്ടക്കരിക്കകം, നവാസ് (41) വെൺകൊല്ല, ഹനൂബിൻ (65) വെൺകൊല്ല എന്നിവർക്കൊപ്പം അജ്ഞാതനായ ഒരാളെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ശ്വാസം മുട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഇയാളെ അഞ്ചാം വാർഡിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർ നിരീക്ഷണ വിഭാഗത്തിലാണ്.

Other News