കാലവർഷം: 112  എന്ന നമ്പറിൽ 24 മണിക്കൂറും വിളിക്കാം


AUGUST 9, 2019, 2:01 PM IST

കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ പെട്ടവർക്ക് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച്  സംസ്ഥാന പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന 112 എന്ന നമ്പറിലേയ്ക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണെന്നു സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി  ലോകനാഥ് ബെഹ്‌റ അറിയിച്ചു.  

    24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് സെൻററിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ സന്ദേശവും എവിടെനിന്നാണെന്നു വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനാകും. ഈ സംവിധാനം എല്ലാ കൺട്രോൾ റൂം വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ വിളിക്കുന്ന ആളുടെ സമീപപ്രദേശത്തുള്ള വാഹനം ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തും. ഇതുവഴി എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് എത്തിക്കാനും കഴിയും. ഈ നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിൻറെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നും ഈ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്.

   '112 ഇന്ത്യ' എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് സെൻററിൻറെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ്.  ഈ ആപ്പിലെ പാനിക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ സ്റ്റേറ്റ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് ആ നമ്പറിലേക്ക് തിരികെ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് സഹായം ലഭ്യമാക്കും.

Other News