സൂസന്‍ കെ. മാത്യു


APRIL 7, 2021, 7:04 AM IST

സൂസന്‍ കെ. മാത്യു

ഡാളസ്: പട്ടാഴി കുഴിവിളയില്‍ വീട്ടില്‍ മാത്യു ഉണ്ണൂണ്ണിയുടെ (കുഞ്ഞുമോന്‍)  ഭാര്യ  സൂസന്‍ കെ. മാത്യു ഡാലസില്‍ നിര്യാതയായി.

മക്കള്‍: സിനി ആല്‍ഫി, ഡാനി മാത്യു, ബ്ലെസി വര്‍ഗീസ്. മരുമക്കള്‍: ആല്‍ഫി രാജു, നിബിന്‍ വര്‍ഗീസ്, ഐറിന്‍  മാത്യു

പൊതുദര്ശനവും സംസ്കാര  ശുശ്രൂഷയും : ഏപ്രിൽ പത്തിന് (ശനിയാഴ്ച) രാവിലെ പത്തു മുതൽ ന്യു ടെസ്റ്റമെന്റ് ചർച്ചിൽ,
  തുടർന്നു  സണ്ണിവെയിലിൽ ന്യൂ ഹോപ് ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ സംസ്കാരം . (New Hope Funeral Home, 500 US-80, Sunnyvale, Tx 75182).


കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കു
 മാത്യു ഉണ്ണൂണ്ണി: 214-240-9475
ബോബൻ ഉണ്ണൂണ്ണി: 214-458-8623