ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ് കാലാവധി 24 മാസത്തേക്ക് നീട്ടി യു എസ്


OCTOBER 1, 2022, 4:51 PM IST

വാഷിംഗ്ടണ്‍: യു എസ് സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പ് ആന്‍ഡ് ഇമിഗ്രേഷന്‍ സര്‍വീസസ് (യു എസ് സി ഐ എസ്) ഫോം ഐ 90 ഫയല്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡുകളുടെ സാധുത 24 മാസത്തേക്ക് നീട്ടി. നേരത്തെ 12 മാസത്തെ കാലാവധിയുണ്ടായിരുന്നതാണ് 24 മാസത്തേക്ക് നീട്ടിയത്. പുതുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയാണ് ഫോം ഐ 90. 

കാലഹരണപ്പെടുന്നതോ കാലഹരണപ്പെട്ടതോ ആയ ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ് പുതുക്കുന്നതിന് ഫോം ഐ 90 ശരിയായി ഫയല്‍ ചെയ്യുന്ന നിയമാനുസൃത സ്ഥിര താമസക്കാര്‍ക്ക് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച അവസരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് യു എസ് സി ഐ എസ് അറിയിച്ചത്. 

2021 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ 93,450 ഇന്ത്യന്‍ വംശജര്‍ ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ മൂന്ന് ദേശീയതകളില്‍ ഇന്ത്യക്കാരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ക്ക് പത്ത് വര്‍ഷത്തെ സാധുതയുണ്ടെങ്കിലും കാലാനുസൃതമായി പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പുതുതായി ഫയല്‍ ചെയ്ത ഫോം ഐ 90 ഉള്ള വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡിന്റെ സാധുത 24 മാസത്തേക്ക് നീട്ടുന്നതിന് ഫോം ഐ 90 രസീത് നോട്ടീസുകളിലെ ഭാഷ യു എസ് സി ഐ എസ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു എസ് സി ഐ എസ് രസീത് നോട്ടീസുകള്‍ കാലഹരണപ്പെട്ട ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടരുന്ന നിലയുടെ തെളിവായി അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം ആവശ്യമുള്ള അപേക്ഷകരെ ഈ വിപുലീകരണം സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Other News