തീവ്രവാദ മുക്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒമാന് ആഗോള തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം


OCTOBER 16, 2019, 1:05 AM IST

മസ്‌കറ്റ്:തീവ്രവാദ മുക്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ആഗോള തലത്തിൽ ഒമാന് ഒന്നാം സ്ഥാനം.2019 ആഗോള മത്സരക്ഷമതാ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഒമാൻ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലെത്തിയത്.തീവ്രവാദ മുക്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ആഗോള തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളതിനു പുറമെ വാർഷിക പണപെരുപ്പ നിരക്ക് കുറവുള്ള രാജ്യവും ഒമാനാണ്.

നവീകരണം, നിയമചട്ടക്കൂടിന്റെ കാര്യക്ഷമത, കൊലപാതക നിരക്ക് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും ഒമാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽ നിന്നും നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ, റോഡ് ശൃംഖല തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലും ഒമാൻ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വെച്ചത്.

റിപ്പോർട്ടിൽ മൊത്തം പ്രകടനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ അൻപത്തിമൂന്നാം സ്ഥാനവും അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആറാം സ്ഥാനവുമാണ് ഒമാന് ഉള്ളത്. മൊത്തം 141 രാജ്യങ്ങളെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്.

വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം നാഷനൽ കോംപറ്റിറ്റീവ്നെസ് ഒമാന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തിയ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ വിവരങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സർക്കാരിന്റെ ദീർഘകാല വികസന കാഴ്ചപ്പാട്, തൊഴിൽസേനയുടെ വൈവിധ്യം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ യഥാക്രമം ആഗോളതലത്തിൽ ഏഴും ആറും സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഒമാൻ സുൽത്താനേറ്റിന് ഉള്ളത്.

പൊലിസ് സേവനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത, തുറമുഖ സേവനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ അറബ്, ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഒമാനു മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ്.

Other News