ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ സ്റ്റാറ്റണ്‍ ഐലന്‍ഡില്‍  താമസിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണല്‍ മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 716 480 8287, 716 480 8187.


Other Classifieds