ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (V19 NY 32-35 PM)

ന്യൂ ജേഴ്‌സിയില്‍ ബര്‍ഗന്‍ കൗണ്ടിയില്‍  താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ  രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (551) 265-0735 

Other Classifieds