ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്. (V19 NY 37-40 PM)

നോര്‍ത്തേണ്‍ ന്യൂജേഴ്‌സിയില്‍ ലിവിങ്സ്റ്റണിനടുത്ത് ഈസ്റ്റ് ഹാനോവര്‍ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ  ബേബിസിറ്റിംഗിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (973) 594-6669 

Other Classifieds