വീടും സ്ഥലവും വില്‍പനയ്ക്ക് (V19 CH 42-45 JC)

എറണാകുളം വൈറ്റില ജംഗ്ഷനടുത്ത് 2500 സ്‌ക്വയര്‍ ഫീറ്റില്‍ നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്ന വീടും 4.5 സെന്റ് സ്ഥലവും വില്‍പനയ്ക്ക്.

4 bed 4 bath, road side, Contact  312-953-8337 & 847-274-8697