ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഫ്ളോറിഡയില്‍ മയാമിക്കടുത്ത് തമിയാമി ടൗണില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ 3 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ നോക്കുന്നതിനും വീട്ടുകാര്യങ്ങളില്‍ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോണ്‍: 786 315 9752, 305 275 9752

Other Classifieds