ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (V19 CH 24-31 PM)

Tennessee സ്റ്റേറ്റില്‍ Nashville സിറ്റിയില്‍ നിന്നും 60 മൈല്‍ അകലെ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ, അല്ലാതെയോ എട്ടു മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: 716-400-7628 or 931-446-7103

Other Classifieds