നാനിയെ അവശ്യമുണ്ട് (V19 CH 30-34 SJ)

ഹൂസ്റ്റണില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി ദമ്പതികളുടെ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ പരിചരിക്കുവാന്‍ വിശ്വസ്തരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ ആയയെ/നാനിയെ ആവശ്യമുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ എത്രയും വേഗം വിളിക്കുക. 832-364-5541

Other Classifieds