ബേബിസിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്  (V22 NY6-13PM)

വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഡി.സി. ക്കടുത്ത് വിര്‍ജീനിയ സ്റ്റേറ്റില്‍ Norfolk സിറ്റിയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ 6 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ 2023, ജൂണ്‍ മാസം മുതല്‍ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (716) 400-7628 or (931) 446-7103