ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (V20 NY 38-41 PM)

വാഷിംഗ്ടണ്‍ ഡി സി സിറ്റിക്കടുത്ത് മെരിലാന്‍ഡ് സ്റ്റേറ്റില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി   കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (607) 280-3425