ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്  (V19 TX 18-21 PM)

ഡാളസ്, ടെക്‌സസ് സബര്‍ബില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍  ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക (619) 228-3392 or (248) 275-3330

Other Classifieds