ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V19 CH 25-32 PM)

ടെന്നസി സ്റ്റേറ്റില്‍ നാഷ്‌വില്‍ സിറ്റിക്കടുത്ത് താമസിക്കുന്ന മലയാളി  ഫിസിഷ്യന്‍ ദമ്പതികള്‍ക്ക് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ബേബി സിറ്റിംഗിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്.  2000 ഡോളര്‍ വരെ മാസം ശമ്പളം നല്‍കുന്നതായിരിക്കുംബന്ധപ്പെടുക:  (314) 255-2179 or (203) 836-9355.

Other Classifieds