ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V22 NY17-20PM)

Pennsylvania സ്‌റ്റേറ്റില്‍ ഫിലഡല്‍ഫിയ സബര്‍ബില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിനു വീട്ടില്‍ താമസിച്ചോ അല്ലാതെയോ ഒന്നര വയസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക:  (718) 869-4626 or (516) 209-8800