ബേബിസിറ്ററെ അവശ്യമുണ്ട് (V19 NY 50-53 PM)

ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയില്‍ നിന്നും 60 മൈല്‍ നോര്‍ത്തില്‍ ആയി താമസിക്കുന്ന  മലയാളി   കുടുംബത്തിന്  വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ഒന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുവാന്‍ ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടുക: (470) 899 6782

Other Classifieds