ബേബി സിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ (V19 CH 35-42 PM)

ഇന്ത്യാനപോലിസ്, ഇന്ത്യാനയുടെ ഫാര്‍ സബര്‍ബായ കൊളംബസ്, ഇന്ത്യാനയില്‍  താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച് ബേബി സിറ്റിംഗിന് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്. 2000 ഡോളര്‍ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബന്ധപ്പെടുക. (678)-914-8474

Other Classifieds