ബേബിസിറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട് (V20 CH 1-4 PM)

ഫ്‌ളോറിഡയിലെ മയാമിയുടെ സബേര്‍ബില്‍ താമസിക്കുന്ന  മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ച്‌ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് നാനിയെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആകര്‍ഷകമായ ശമ്പളം നല്‍കുന്നതായിരിക്കും. ബന്ധപ്പെടുക: (954) 6658666 or email' [email protected]

Other Classifieds